Tặng thêm 50% điểm thưởng tại Slot GPI

Đang diễn ra

Tặng thêm 50% điểm thưởng tại Slot GPI

Tặng thêm 50% điểm thưởng tại Slot GPI

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi W88 này sẽ được bắt đầu từ 00:00:00 ngày 11/07/2022 đến 23:59:59 ngày 17/07/2022 (GMT+8).

Cơ cấu giải thưởng

  1. Khuyến mãi W88 áp dụng cho những thành viên VIP Xanh trở lên và đăng ký tiền tệ VND.
  2. Thành viên sẽ được nhận thêm 50% tổng điểm thưởng trong thời gian khuyến mãi W88 này diễn ra.Nhận thêm ngàn điểm thưởng bằng cách tham gia chơi tại sản phẩm: SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE (GPI) trên phiên bản máy tính/ điện thoại/ ứng dụng tải về.

Quét mã QR & tải ngay tại:

App W88 Lite AndroidApp W88 Lite iOS

W88 Lite Android: https://tinyurl.com/W88androidapp
W88 Lite IOS: https://bit.ly/3gdlSVU

Cách nhận thưởng

  1. Điểm thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản của thành viên W88 sau 1 ngày khi mỗi giai đoạn khuyến mãi kết thúc.

Xem thêm: Tham gia hôm nay, nhận ngay 1 Triệu đồng tại W88.

Điều kiện và điều khoản

  1. Điểm thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản của thành viên W88 sau 1 ngày khi mỗi giai đoạn khuyến mãi W88 kết thúc.
  2. Tham gia những trò Slot Gameplay Interactive W88 yêu thích trên phiên bản máy tính/ điện thoại/ ứng dụng tải về.
  3. Chương trình khuyến mãi W88 có thể kết hợp với mọi khuyến mãi hiện có tại W88.
  4. Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của thành viên trong vòng 01 ngày làm việc sau khi khuyến mãi W88 kết thúc.
  5. W88 có quyền dừng chương trình khuyến mãi này vào bất cứ lúc nào và từ chối trao giải thưởng cho những thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
  6. Mọi QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của W88 đều được áp dụng.

Tham khảo thêm: Thưởng thành viên mới đến 20% tại W88.