Saba Thể thao hoàn trả tiền mặt không giới hạn tại BK8

Đang diễn ra

Saba Thể thao hoàn trả tiền mặt không giới hạn tại BK8

Saba Thể thao hoàn trả tiền mặt không giới hạn tại BK8

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi BK8 này sẽ được diễn ra từ 12:00:00, 18/10/2021 cho đến 23:59:59, 15/11/2021 (GMT +8). Hạn chót quy đổi điểm: 23:59:59, 22/11/2021 (GMT +8).

Chi tiết khuyến mãi và cách nhận

1. Mỗi khoản hoàn trả tiền mặt của số tiền thua ròng sẽ được tổng kết vào mỗi thứ Hai, 23:59:59 (GMT+8), và bắt đầu từ ngày tham gia. Khoản hoàn trả sẽ được thanh toán trong vòng 6 giờ sau thời gian tổng kết.
2. Thành viên BK8 sẽ nhận được khoản hoàn trả tiền mặt phụ thuộc vào loại Thể thao đặt cược và số lần cược của mình.

 1. Thành viên phải cược 5 lần cược một tuần
 2. Khi đặt cược Thể thao là Bóng đá, thành viên sẽ được nhận 0.5% hoàn trả tiền mặt mỗi 1.00$ thua ròng trong một tuần.
 3. Khi đặt cược Thể thao không phải Bóng đá (Bao gồm SABA E-sports, SABA Ảo và Thể thao ảo), thành viên sẽ được nhận 0.7% hoàn trả tiền mặt mỗi 1.00$ thua ròng trong một tuần.

3. Đơn vị hoàn trả sẽ được tính là điểm SABA. 1 điểm SABA = 1USD tiền mặt (Đơn vị tiền tệ sẽ dựa trên đơn vị tiền tệ của tài khoản thành viên).
4. Điểm SABA không đổi sẽ bị xóa sau khi đã hết hạn quy đổi.

Điều khoản và điều kiện

 1. Chỉ những thành viên tham gia SABA có mức thua ròng hàng tuần trong thời gian khuyến mãi mới được nhận hoàn trả tiền mặt.
 2. Thua ròng là tổng lợi nhuận hàng tuần của thành viên trừ đi tổng số tiền đã đặt cược. Nếu tổng số tiền đặt cược lớn hơn tổng lợi nhuận, sẽ có khoản thua ròng. Các vé cược đã đặt và đã thanh toán trong vòng một tuần sẽ được tính bao gồm. Chỉ các vé cược của nhà cung cấp (bao gồm SABA Esport, SABA Virtual và Virtual Sports) là hợp lệ để nhận hoàn trả tiền mặt. Rút Tiền Mặt sẽ không bao gồm trong khuyến mãi này.
 3. Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi BK8 sẽ được hiển thị với những người chơi hợp lệ.
 4. Nếu chương trình gặp sự cố kỹ thuật, khoản hoàn trả sẽ tiếp tục được tích lũy, tiếp tục áp dụng với tài khoản của thành viên sau khi chương trình tiếp tục chạy lại.
 5. SABA có quyền, theo quyết định đơn phương, chấm dứt chương trình SABA và để thay đổi, giới hạn, điều chỉnh hay thêm vào chương trình SABA những quy tắc, quy định, điều khoản và điều kiện, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những điều khoản này bao gồm nhưng không giới hạn, ở áp đặt giới hạn thời gian, và những thay đổi trong hoàn trả tiền mặt, giải thưởng và mức độ giải thưởng.
 6. SABA có quyền chấm dứt và/hoặc vô hiệu hóa các quyền lợi thành viên của thành viên đã được phát hành, nhận hoặc đổi phần thưởng qua lỗi máy tính, gian lận hoặc đánh cắp, và/hoặc thông qua các phương tiện bất hợp pháp hoặc theo cách không được phép trong các quy tắc và quy định chính thức và điều khoản & điều kiện của chương trình SABA.
 7. SABA sẽ không bao giờ bán danh sách thành viên của SABA.
 8. Những nhân viên của SABA sẽ không được phép tham gia chương trình SABA.
 9. Bằng cách đăng ký tham gia chương trình, thành viên sẽ được xem như đã đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện này. Mọi quy tắc liên quan đến phần thưởng SABA cũng như các phần thưởng đặc biệt và hoàn trả có thể thay đổi mà không cần báo trước.