Oppabet hỗ trợ cược tín chấp

Đang diễn ra

Oppabet hỗ trợ cược tín chấp

Oppabet hỗ trợ cược tín chấp

Cách tính số tiền cược tín chấp

Có thể xem số tiền Cược Tín Chấp khả dụng dựa trên Phiếu Cược của bạn. Nhấp vào mục “Xem” đối diện với “Cược Tín Chấp khả dụng” bạn sẽ thấy số tiền khả dụng của Cược Tín Chấp.

Có thể đặt cược Tín Chấp ở những loại trận nào?

Chỉ có thể đặt Cược Tín Chấp trên những trận Trong Trận hoặc các trận thể thao sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ.

Điều khoản Cược Tín Chấp

 • Có thể đặt Cược Tín Chấp Bổ Sung kể cả khi bạn có cược Tín Chấp chưa thanh toán.
 • Oppa888 có quyền đơn phương hỗ trợ hoặc hủy chương trình khuyến mãi Oppabet này mà không cần nêu lý do.
 • Cược Tín Chấp được hỗ trợ dựa trên đánh giá về lợi nhuận tiềm năng từ những cược chưa thanh toán của bạn.
 • Mọi vé cược đã đặt trước Cược Tín Chấp và thanh toán trong vòng 48 giờ sau thời gian đặt Cược Tín Chấp sẽ được sử dụng để chi trả cho Cược Tín Chấp đã đặt.
 • Nếu sau khi thanh toán xong các cược đã đặt trước cược Tín Chấp, số tiền trả về không đủ số tiền đã dùng để đặt cược Tín Chấp, thì cược Tín Chấp sẽ bị hủy.
 •  Những khoản tiền gửi sau khi sử dụng Cược Tín Chấp không thể sử dụng để chi trả cho Cược Tín Chấp.

Ví dụ:

Số dư tài khoản của bạn là $260. Bạn đã thực hiện những cược sau đây:

 • $100 tại tỉ lệ cược 1.5 – lợi nhuận tiềm năng là $150.
 • $150 tại tỉ lệ cược 2 – lợi nhuận tiềm năng là $300.
 • Bây giờ dư của bạn là $10.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn một Cược Tín Chấp $100. Giờ bạn có thể đặt cược với số tiền cược kết hợp lên đến $110.
 • Bạn đặt một cược với số tiền là $30 ($10 từ số dư tài khoản và $20 từ số dư Cược Tín Chấp) với tỉ lệ cược 1.5. Tiền thắng cược dự kiến là $45.
 • Bạn cũng đặt một cược với số tiền là $50 (từ số dư cược Tín Chấp) với tỉ lệ cược là 2. Tiền thắng cược dự kiến là $100.

Hãy xem xét 3 kết quả có thể:

 • Cược sử dụng số tiền Cược Tín Chấp thắng. Tiền trả về dự kiến là $45 và $100. Cược sử dụng số dư tài khoản của bạn thua. Cược sử dụng số tiền Cược Tín Chấp sẽ được tính là hủy. Số dư tài khoản $10 dùng để đặt kèm với Cược Tín Chấp sẽ được hoàn trả về tài khoản của bạn.
 • Cược sử dụng số tiền Cược Tín Chấp thua. Cược sử dụng số dư tài khoản thắng. Tiền trả về là (150+300) = $450. $50 và $20 được sử dụng để đặt Cược Tín Chấp (cộng $10 số dư tài khoản của người chơi). Số tiền của Cược Tín Chấp sẽ được trừ ra từ tiền trả về (150+300)-50-20 =$380. Do đó, $380 sẽ được cập nhật vào tài khoản của bạn.
 • Cược sử dụng số tiền Cược Tín Chấp thua. Cược sử dụng số dư tài khoản thua. Trong trường hợp này, cược đặt bằng số dư Cược Tín Chấp sẽ được tính là hủy, $10 số dư tài khoản của người chơi đặt cùng với Cược Tín Chấp sẽ được tính là thua.
1
w88
Thưởng 100% lên đến 1.500.000 VNĐ
2
fb88
Thưởng 100% lên đến 2.000.000 VNĐ
3
m88-2
Thưởng 200% lên đến 39.608.000 VNĐ
4
188bet-2
Thưởng 100% lên đến 1.500.000 VNĐ
5
fun88
Thưởng 150% lên đến 6.000.000 VNĐ