M88 tặng thưởng chào mừng lên đến 100%

Đang diễn ra

M88 tặng thưởng chào mừng lên đến 100%

M88 tặng thưởng chào mừng lên đến 100%

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi M88 này sẽ được bắt đầu từ 00:00:00 02/03/2022.

Điều Kiện và Điều Khoản

 1. Chỉ khoản gửi tiền đầu tiên trong thời gian diễn ra khuyến mãi mới hợp lệ nhận 100% Thưởng Chào Mừng tại V8 lên tới 6.088.000 VND.
 2. Cách tính tiền thưởng 100% cho khoản gửi tiền đầu tiên với tối 200.000 VND.
  Ví dụ: Tiền gửi: 200 VND
  Thưởng: 100% X 200 VND = 200 VND
  Yêu cầu vòng cược = Tiền gửi 200 X 20 = 4,000 VND
 3. Thành viên M88 cần phải xác nhận nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi có khoản gửi tiền đầu tiên.
 4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động sau khi thành viên đã hoàn thành đủ yêu cầu 20 vòng cược tại V8 Poker.
 5. Số vòng cược cần hoàn thành trong vòng 14 ngày tại V8 POKER để được nhận 100% Thưởng chào mừng.
 6. Chỉ những cược tiền thật tại V8 POKER mới được tính vào chương trình khuyến mãi M88 này.
 7. Khuyến mãi này sẽ không được kết hợp với những khuyến mãi M88 khác trên trang.
 8. M88 có quyền thay đổi, cập nhật, chỉnh sửa hay hủy chương trình Khuyến mãi mà không báo trước.
 9. Mọi quy định chung của chương trình khuyến mãi đều được áp dụng.