Hoàn thua cho thành viên VIP mỗi tuần

Đang diễn ra

Hoàn thua cho thành viên VIP mỗi tuần

Hoàn thua cho thành viên VIP mỗi tuần

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi này sẽ được bắt đầu từ 00:00:00 ngày 11/10/2021 trở đi (GMT+8), áp dụng với mọi thành viên VIP đăng ký với tiền tệ là VND.

*Chương trình diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến 23:59:59 Chủ Nhật (GMT + 8).

Điều kiện và Điều khoản

1. Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, thành viên VIP tham gia ở mọi sản phẩm sẽ nhận được Hoàn Tổng Thua Cược hàng tuần theo bảng sau:

Cấp bậcHoàn Tổng thua cược
(VND)
Thưởng tối đa hàng tuần
(VND)
Kim cương10%34,500
Bạch Kim8%23,000
Vàng5%16,100

*Hoàn Tổng thua được tính = Tổng thua cược (thắng – thua) – (Tổng số tiền khuyến mãi + Tổng hoàn trả)

Ví dụ trong 1 tuần:

  • Tổng Thua Cược = 24,000 VND
  • Tổng số tiền khuyến mãi (sau khi hoàn tất vòng cược ràng buộc) = 500 VND
  • Tổng hoàn trả = 300 VND
  • Hoàn Tổng thua được tính = 24,000 – (500 + 300) = 23,200 VND
  • Đối với thành viên ở cấp bậc Kim Cương, tiền thưởng nhận được là:
    23,200 x 10% = 2,320 VND. Và % hoàn tổng thua cược tương ứng cho các cấp bậc còn lại.

2. Hoàn Tổng tiền thua tối thiểu 2,300,000 VND.

3.Thành viên VIP không cần phải đăng ký tham gia chương trình này, chúng tôi sẽ gửi Pop-up thông báo tới thành viên Hợp Lệ Nhận Thưởng (Thông báo hiện ra sau khi đã đăng nhập). Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhập khi thành viên nhấp chọn “Đồng Ý” tại cửa sổ thông báo.

4. Mọi vé cược HÒA, cược HỦY, cược 2 bên và kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho những kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới -2.00; và Dec odd dưới 1.50) và những trò chơi tại danh sách ngoại lệ sẽ không tính vào chương trình này.

5. Tiền thưởng cần phải trải qua 10 vòng cược tại Casino Trực Tuyến06 vòng cược tại Thể Thao, Slots/Bắn cá, Keno và Xổ Số trước khi tiến hành rút tiền.

6. Pop-up thông báo Hợp Lệ Nhận Thưởng sẽ được gửi tới thành viên trong vòng 5 ngày và tiền thưởng có thời hạn sử dụng trong vòng 5 ngày từ khi cập nhật.

7. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần phải đạt trong vòng 7 ngày đế tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

8. Riêng tại ví M Thể Thao, tiền thưởng sẽ tự động hết hiệu lực khi không còn cược đang chạy và số dư tại M Thể Thao dưới 10 VND.

9. Tất cả những quy định chung của chương trình Khuyến mãi đều sẽ được áp dụng.