Giải đấu Live Casino mỗi tuần tại BK8

Đang diễn ra

Giải đấu Live Casino mỗi tuần tại BK8

Giải đấu Live Casino mỗi tuần tại BK8

Điều khoản và điều kiện chung

*Giải đấu Baccarat hàng tuần
1. Chương trình khuyến mãi BK8 sẽ được diễn ra trong 8 tuần từ ngày 23/9/2021 đến ngày 18/11/2021.
2. Số tiền đặt cược thấp nhất là 28VND phải được đặt cho Cược Chính trong bất kỳ bàn Baccarat nào sẽ được coi là đủ điều kiện đặt cược.
3. Chỉ những kết quả cược đủ điều kiện thắng ở những cửa Banker, Player và Hòa sẽ được tính là Thắng Liên tiếp.
4. Những vé cược đặt cho Cược Phụ bất kể kết quả và các cược dẫn đến Hòa (trả lại tiền đặt cược) sẽ bị Loại trừ và sẽ không ảnh hưởng đến Tỷ lệ Thắng của Người chơi.
5. Tương tự như vậy, nếu người chơi đặt Cược Chính kết hợp với Cược Phụ trong một (1) vòng, thì chỉ những Cược Chính Chiến Thắng đáp ứng yêu cầu đặt cược tối thiểu mới được tính. Ví dụ bên dưới:
Chi tiết cược chính:
Cược chính – Banker = 100VND
Cược phụ – Banker Đôi = 100VND
Kết quả trò chơi:
Banker – K, Q, 9 = 9
Player – J, J, 1  = 1
Kết quả cược:
Banker Thắng
Banker Đôi Thua (Đã loại trừ)
Cách tính: Điều kiện cho chuỗi thắng liên tiếp
Cược chính – 100VND (Cược phụ không được tính)
Thanh toán – 195VND (Tiền thắng + Tiền cược)
Điểm đạt được  – 195/100 = 1.95
*Ví dụ chuỗi 4 trận thắng:

Kết quả đặt cượcĐiểm
Player0
Banker1
Chỉ cược phụ (Thắng hoặc Thua)Bỏ qua
Banker2
HòaBỏ qua
Player5
Cược ThuaChấm dứt chuỗi
Tổng điểm8

6. Nếu một người chơi chơi ở nhiều bàn Baccarat, thì mỗi Bàn thắng Đủ điều kiện trên (các) Cược Chính sẽ được tính riêng cho mỗi bàn tham gia.

GIẢI THƯỞNG CUỘC ĐUA
Thứ hạngGiải thưởng (VND)
1140,000
270,000
3 – 528,000
6 – 1014,000
11 – 155,600
16 – 202,800
21 – 1001,400
101 – 250560
251 – 600280
Tổng cộng700,000

*Giải đấu Roulette hàng tuần
1. Khuyến mãi sẽ được diễn ra trong 8 tuần từ ngày 23/9/2021 đến ngày 18/11/2021.
2. Phải đặt cược tối thiểu là 14VND cho bất kỳ loại cược nào ngoại trừ Đỏ / Đen, Lẻ / Chẵn và 1-18 / 19-36, trong bất cứ bàn Roulette nào để được xem là cược Đủ điều kiện.
3. Nếu một người chơi kết hợp Đỏ / Đen, Lẻ / Chẵn và 1-18 / 19-36 với Các loại Cược Tỷ lệ cược Cao hơn (Cột, Dozen, Sáu Dòng, Góc, Phố, Split và Straight up ) trong một (1) trò vòng, chỉ Cược có Tỷ lệ thắng cao hơn mới được tính. Ví dụ bên dưới:
Chi tiết đặt cược:
Đỏ (1 : 1) = 14VND
Chẵn (1 : 1) = 14VND
1st Dozen (2 : 1) = 14VND
Kết quả:
8 Đỏ
Kết quả đặt cược:
Đỏ thắng (Đã loại trừ)
Chẵn thắng (Loại trừ)
Lần đặt Dozen đầu tiên thắng (Hợp lệ)
Cách tính: Điều kiện cho chuỗi thắng liên tiếp
Tổng đặt cược – 14VND (Chỉ tính Dozen)
Thanh toán – 42VND (Tiền thắng + Tiền cược)
Thắng hợp lệ – 42/14 = 3
*Ví dụ chuỗi 5 trận thắng:

Kết quả đặt cượcĐiểm
Lần cược Dozen đầu tiên thắng0
Cược Đỏ (Thắng hoặc Thua)Bỏ qua
Lần 2 cược Column thắng1
Cược Straight Up thắng & Cược Chẵn Thua2
Cược Corner Thắng & Cược Đỏ Thua5
Cược 6 dòng thắng & Cược 19 – 36 thua15
Cược Split thuaChấm dứt chuỗi
Tổng điểm23

4. Chỉ những cược đủ điều kiện bao gồm Tiền thanh toán ( Tiền thắng + Tiền cược ) lớn hơn 2 lần tiền đặt cược mới được tính vào chiến thắng liên tiếp.

GIẢI THƯỞNG CUỘC ĐUA
Thứ hạngGiải thưởng (VND)
1140,000
284,000
3 – 556,000
6 – 1028,000
11 – 2014,000
21 – 405,600
41 – 1002,800
101 – 2001,400
201 – 500560
501 – 1000280
Tổng cộng1,400,000

*Mega Wheel Weekly Tournament
1. Khuyến mãi BK8 này sẽ được diễn ra trong 8 tuần từ ngày 23/9/2021 đến ngày 18/11/2021.
2. Mọi loại đặt cược trong Mega Wheel có thể được tính vào điểm của Giải đấu hàng tuần.
3. Số tiền đặt cược tối thiểu là 14VND phải được đặt trên Mega Wheel để cược đạt Đủ điều kiện.
4. Tỷ lệ Thanh toán (Tổng số tiền thắng/Tổng số tiền đặt cược chính) phải lớn hơn 1x để đủ điều kiện giành chiến thắng liên tiếp.

GIẢI THƯỞNG CUỘC ĐUA
Thứ hạngGiải thưởng
1140,000
270,000
3 – 528,000
6 – 1014,000
11 – 155,600
16 – 202,800
21 – 1001,400
101 – 250560
251 – 600280
Tổng cộng700,000

*Giải đấu hàng tuần BlackJack
1. Khuyến mãi diễn ra trong 8 tuần từ 23/9/2021 đến 18/11/2021.
2. Số tiền đặt cược tối thiểu là 280VND phải được đặt cho Cược Chính trong bất cứ bàn chơi BackJack nào để cược đạt Đủ điều kiện.
3. Tỷ lệ Thanh toán (Số tiền Thắng Cược Chính / Số Tiền Cược Chính) phải lớn hơn 1x để đủ điều kiện Thắng Liên tiếp. Tuy nhiên, nếu Tỷ lệ thanh toán chính xác bằng 1x, ván bài sẽ bị bỏ qua và không ảnh hưởng đến Điểm thắng của Người chơi.
4. Chỉ những Cược Chính Thắng mới sẽ được tính trong tính toán Thắng Liên tiếp, Cược Phụ sẽ bị Loại trừ. Ví dụ bên dưới:
Chi tiết cược:
Cược Chính = 280VND
Đôi = 280VND
Kết quả trò chơi:
Dealer – K, 9 = 19
Player – 5, 5, (10) = 20
Kết quả cược:
Player Thắng
Đôi Thắng (Loại trừ)
Cách tính: Chuỗi cược thắng hợp lệ
Cược chính – 280VND (Cược phụ không tính)
Phần Thưởng – 560VND (Thắng + Cược)
Thắng hợp lệ – 560/280 = 2
5. Những vé cược dẫn đến một lần Push cũng sẽ bị Loại trừ và sẽ không ảnh hưởng đến Tỷ lệ Thắng của Người chơi.
*Ví dụ chuỗi cược thắng

Kết quả cượcĐiểm
Cược Chính Thắng0
Cược Chính Thắng và Cược Phụ Thua1
PushBỏ qua
Cược Split Thắng2
Cược Multi-Seat Thắng5
Cược Chính Thắng15
Cược ThuaChấm dứt chuỗi
Tổng điểm23

6. Cược Split và Cược Multi-Seat được coi là một ván bài trong BlackJack và sẽ được tính cùng nhau. Ví dụ bên dưới:
Ví dụ 1
Chi tiết cược:
Seat 1 – Cược Chính = 280VND
Seat 2 – Cược Chính = 280VND
Kết quả trò chơi:
Dealer – K, 9 = 19
Seat 1 – 5, 5, (A) = 21
Seat 2 – J, 5, (10) = 25
Kết quả cược:
Seat 1 Blackjack
Seat 2 Quắc
Cách tính: Điều kiện cho thắng liên tiếp
Tổng cược – 560VND (Seat 1 + Seat 2)
Thanh toán – 700VND (Thanh toán Seat 1)
Thắng hợp lệ – 700/560 = 1.25
Ví dụ 2
Chi tiết cược:
Seat 1 – Cược Chính = 280VND
Seat 2 – Cược Chính = 280VND
Kết quả trò chơi:
Dealer – K, 9 = 19
Seat 1 – 5, 5, (J) = 20
Seat 2 – J, 5, (10) = 25
Kết quả cược:
Seat 1 Thắng
Seat 2 Quắc
Cách tính: Cược bị loại trừ
Tổng cược – 560VND (Seat 1 + Seat 2)
Thanh toán – 560VND (Thanh toán Seat 1)
Điểm đạt được – 560 /560 = 1

GIẢI THƯỞNG CUỘC ĐUA
Thứ hạngGiải thưởng
1140,000
284,000
356,000
4 – 528,000
6 – 1014,000
11 – 155,600
16 – 402,800
41 -1001,400
101 – 300560
Tổng cộng700,000

*Lưu ý tiền tệ VND quy đổi bằng đơn vị 1000 đồng. Ví dụ 200 VND = 200,000 đồng