Empire777 thưởng 10% nạp lại lên đến 50 USD

Đang diễn ra

Empire777 thưởng 10% nạp lại lên đến 50 USD

Empire777 thưởng 10% nạp lại lên đến 50 USD

Cách tham gia

 1. Để hợp lệ tham gia Khuyến Mãi Empire777 Nạp Lại, Thành Viên cần nạp thấp nhất là RMB100/ USD30/ THB500/ MYR30.
 2. Thành Viên cần yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước khi đặt cược.
 3. khuyến Mãi Nạp Lại chỉ được nhận một lần cho mỗi khoản gửi thành công. Trong nhiều khoản gửi thành công chưa yêu cầu Khuyến Mãi, chỉ các khoản gửi gần nhất mới được xét duyệt hợp lệ cho Thưởng Nạp Lại.
 4. Để tham gia Khuyến Mãi Nạp Lại, Thành Viên cần bấm “Tham Gia Ngay”, chọn thể loại sản phẩm và nhập Mã Thu Ngân thành công.
 5. Để biết mã Thu Ngân , đăng nhập vào tài khoản EMPIRE777, chọn “Tài Khoản” và chọn “Nhật Ký Giao Dịch”. Mã Thu Ngân được hiển thị tại hàng dưới ID.
 6. Thưởng Nạp Lại được cập nhật vào tài khoản Thành Viên EMPIRE777 trong vòng 6 giờ tính từ lúc nhận được yêu cầu.
 7. Thành Viên cần gửi tham gia trong vòng 2 giờ sau khi thực hiện thành công giao dịch gửi tiền.
 8. Tài Khoản Thành Viên với số dư lớn hơn RMB1/ USD1/ THB5/ MYR1 cần hoàn thành doanh thu yêu cầu cho mỗi khoản thưởng Nạp Lại.

Điều khoản khuyến mãi

 1. Lần nạp tiền đầu tiên được dùng để nhận Tiền Thưởng Chào mừng thì không được dùng để tham gia Khuyến Mãi 10% nạp lại.
 2. Tiền thưởng nạp lại sẽ được cố định ở sản phẩm cược mà người chơi đã chọn khi yêu cầu Tiền thưởng. Người chơi chỉ được dùng tiền nạp và tiền thưởng này để đặt cược tại Sản phẩm cược đã chọn, nếu chơi tại sản phẩm khác thì tiền thưởng sẽ bị tịch thu. Người chơi không thể thay đổi sản phẩm cược khi đã chọn cho tới khi Hoàn thành Doanh thu yêu cầu ở Khuyến mãi Empire777 này
 3. Sau khi xác minh tài khoản và giao dịch nạp tiền thấp nhất là 30 USD (660,000 VNĐ) thì người chơi sẽ nhận được 10% Tiền thưởng nạp lại.
 4. Ví tiền thưởng không áp dụng cho phòng Game Beer.
 5. Sau khi hoàn thành Doanh thu yêu cầu, tiền thưởng sẽ được chuyển thành tiền thắng
 6. Cách tính Doanh thu yêu cầu
  Doanh thu yêu cầu = [ (Tiền thưởng x Số lần yêu cầu) / % tính doanh thu ] + Tiền nạp

  Tiền nạp
  (USD)
  Tiền
  thưởng
  (USD)
  Số lần yêu cầuDoanh thu% tính
  Doanh thu
  Doanh thu thực tế
  (USD)
  10010Live Casino/Table Games x99015%600 + Tiền nạp 100
  10010Slot x30300100%300 + Tiền nạp 100
 7. Doanh thu yêu cầu sẽ được tính kể từ khi tiền thưởng được cập nhật vào Tài khoản. Đối với cược đặt trước đó sẽ không được tính vào Doanh thu yêu cầu của Khuyến mãi này
 8. Trong trường hợp người chơi Rút tiền trước khi tiền thưởng được cập nhật hoặc trước khi hoàn thành Doanh thu yêu cầu thì Tiền thưởng nạp lại sẽ bị tịch thu
 9. Nếu người chơi đã tham gia nhận thưởng nạp lại thì sẽ không được tham gia Khuyến mãi Hoàn trả hàng tuần
 10. Nếu người chơi không muốn nhận Tiền thưởng nạp lại nữa để tham gia Khuyến mãi hoàn trả hàng tuần thì chỉ có thể yêu cầu vào tuần tiếp theo sau đó
 11. Empire777 có quyền không chấp nhận yêu cầu thay đổi Tiền thưởng Nạp lại với Tiền thưởng hoàn trả hàng tuần
 12. Doanh thu cược khi người chơi tham gia Tiền thưởng nạp lại sẽ không được tính vào Doanh thu cược cho tiền thưởng Hoàn trả hàng tuần
 13. Tiền thưởng ở Khuyến mãi này không được sử dụng chung với bất kỳ tiền thưởng ở Khuyến mãi nào khác
 14. Tất cả những Điều khoản Khuyến mãi Empire777 đều được áp dụng.
 15. Mọi Điều khoản sử dụng chung tại Empire777 đều được áp dụng.