Empire777 hoàn trả mỗi tuần lên đến 1,28%

Đang diễn ra

Empire777 hoàn trả mỗi tuần lên đến 1,28%

Empire777 hoàn trả mỗi tuần lên đến 1,28%

Cách tham gia

  1. Để hợp lệ tham gia khuyến mãi Empire777 hoàn trả mỗi tuần, người chơi cần phải có ít nhất là 1 (một) giao dịch gửi tiền thành công tại Empire777
  2. Nhấn vào nút “THAM GIA NGAY”
  3. Doanh thu cho từng trò chơi được tính từ 00:00 (GMT+8) khi người chơi tham gia chương trình. (Ngoài Trừ Phòng Game Beer)
  4. Tiền Hoàn Trả sẽ được tính và hoàn trả vào tài khoản “VÍ TIỀN” của Quý Khách vào mỗi Thứ Ba hàng tuần sau 14:00 (GMT +8)

Điều khoản khuyến mãi

1. Người chơi cần phải tham gia đăng ký khuyến mãi Empire777 này để hợp lệ nhận tiền hoàn trả
2. Tiền Hoàn Trả tối đa mỗi Tuần của Khuyến Mãi này là 55,000,000 VNĐ (2,500 USD) cho mỗi loại sản phẩm (Live Casino, Slots và Table Games)
3. Người chơi tham gia Khuyến Mãi Hòan Trả Hàng Tuần này sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm hoàn trả dựa theo cấp bậc Thành Viên theo bảng sau:

Cấp độHoàn trả SlotsHoàn trả Live Casino/Table Games
VIP Diamond và Platinum1.28%0.7%
VIP Gold và Silver1%0.6%
Tất cả thành viên0.80%0.5%

4. Nếu người chơi không đạt được mức tối thiểu số tiền hoàn trả hàng tuần là 22,000 VNĐ (1 USD) thì tiền hoàn trả này sẽ không được chuyển tiếp sang tuần kế tiếp
5. Yêu cầu doanh thu đặt cược cho tiền hoàn trả hàng tuần là x1 để có thể Rút tiền
6. Doanh Thu đặt cược để tính tiền Hoàn Trả hàng tuần sẽ được tính từ 00:00 giờ Thứ Hai đến 23:59 giờ Chủ Nhật (GMT +8)
7. Chỉ những khoản cược sử dụng từ VÍ TIỀN và những khoản CHUYỂN ĐỔI vào VÍ TIỀN thì mới được tính vào Doanh Thu đặt cược hàng tuần. Những cược được sử dụng từ VÍ TIỀN THƯỞNG sẽ không được tính.
8. Nếu tham gia khuyến mãi hoàn trả hàng tuần này, Quý Khách sẽ không hợp lệ để tham gia khuyến mãi Thưởng Nạp Lại 10%
9. Trong trường hợp Quý Khách muốn thay đổi khuyến mãi này thành khuyến mãi Thưởng Nạp Lại 10%, yêu cầu này chỉ có thể thực hiện vào tuần kế tiếp
10. Chúng tôi có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc rút lại bất cứ khuyến mãi nào
11. Mọi vé cược có kết quả Hòa hoặc Hủy sẽ không được tính vào Doanh Thu đặt cược
12. Bất cứ loại cược 2 đầu nào cũng sẽ Không được tính vào doanh thu đặt cược của khuyến mãi này
13. Mọi Điều khoản điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng
14. Điều khoản sử dụng tại EMPIRE777 đều được áp dụng với khuyến mãi Empire777 này.