BWF THOMAS & UBER CUP hoàn trả nhân đôi chỉ có tại M88

Đang diễn ra

BWF THOMAS & UBER CUP hoàn trả nhân đôi chỉ có tại M88

BWF THOMAS & UBER CUP hoàn trả nhân đôi chỉ có tại M88

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi này sẽ được diễn ra từ 08/05/2022 00:00:00 đến 15/05/2022 23:59:59 (GMT+8).

Điều kiện và điều khoản

1. Thành viên tham gia cược ở GIẢI CẦU LÔNG BWF THOMAS và UBER tại M THỂ THAO, SABA THỂ THAO hoặc PINNACLE sẽ được Nhân Đôi Hoàn Trả dựa trên tổng số tiền cược theo bảng như sau:

Cấp BậcHoàn Trả Thêm %Hoàn Trả Nhân Đôi %
Kim Cương0.33%0.66%
Bạch Kim0.28%0.56%
Vàng0.25%0.50%
Thân Thiết0.25%0.50%
Khác0.22%0.44%

*Hoàn Trả Nhân Đôi sẽ bao gồm Hoàn Trả Hàng Ngày + Hoàn Trả Thêm.
Ví dụ: Cấp bậc Kim Cương Hoàn Trả Hàng Ngày (0.33%) + Hoàn Trả Thêm (0.33%) = 0.66% Tổng số tiền hoàn trả cho chương trình này.
2. Tổng cược tối thiếu 4.600.000 VND (chỉ tính tại GIẢI CẦU LÔNG BWF THOMAS & UBER).
3. Tổng tiền cược hợp lệ sẽ được tính dựa trên tiền gửi và tiền hoàn trả.
4. Sau khi đã đăng nhập, thành viên cần nhấp “Chọn Tham Gia và chọn “Tham Gia” trước khi chương trình kết thúc. M88 sẽ không tái cập nhật tiền thưởng với bất cứ lý do gì.
5. Tất cả cược hoàn lại, từ chối, vô hiệu, bị hủy và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và tái đặt cược.
6. Tiền thưởng cần phải trải qua 1 vòng cược tại M THỂ THAO, SABA THỂ THAO hoặc PINNACLE trước khi tiến hành giao dịch rút tiền.
7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ và sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 5 ngày từ khi cập nhật.
8. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 7 ngày để có thể tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị huỷ.
9. Tiền thưởng sẽ tự động hết hiệu lực khi mà không còn cược đang chạy và số dư tại M Thể Thao dưới 10.000 VND.
10. Mọi quy định chung của chương trình Khuyến mãi đều sẽ được áp dụng.